Б.Батчимэг
Сэтгүүлч
Сонгууль
2021.06.09 15:46
1861
15.42 цагийн байдлаар 18-24 насныхны ирц хамгийн бага байна

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалтын сонгогчдын ирц 15:42 цагийн байдлаар улсын хэмжээнд 32.78% байна.

15.42 цагийн байдлаар:

18-19 насныхны ирц 27.49%

20-24 насныхны ирц хамгийн бага буюу 19.83%

25-29 насныхны ирц 20.48%

30-34 насныхны ирц 24.75%

35-39 насныхны ирц 28.58%

40-44 насныхны ирц 31.21%

45-49 насныхны ирц 33.97%

50-54 насныхны ирц 37.47%

55-59 насныхны ирц 43.94%

60-64 насныхны ирц 52.95%

65-69 насныхны ирц 59.75%

70-аас дээш насныхны ирц хамгийн их буюу 61.52%- тай байна.

Тодруулбал, 20-24 насны 216,569 иргэн сонгогчдын нэрсийн жагсаалтад бүртгүүлснээс 42956 нь саналаа өгчээ. Харин 70-аас дээш насныхан 86,436 иргэн сонгогчдын нэрсийн жагсаалтад бүртгэгдсэний 53,172 нь саналаа өгч ирцийн хувь 61.52 болоод байна.