Ж.Одонтуяа
Сэтгүүлч
Сонгууль
2021.06.09 18:08
4652
18 ЦАГИЙН БАЙДЛААР СОНГУУЛИЙН ИРЦ 37.78% БАЙНА

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн ирц 18 цагийн байдлаар 37,78% байна.

18-19 насныхны ирц 33.41%

20-24 насныхны ирц хамгийн бага буюу 24.45%

25-29 насныхны ирц 25.27%

30-34 насныхны ирц 30.24%

35-39 насныхны ирц 33.96%

40-44 насныхны ирц 36.64%

45-49 насныхны ирц 39.51%

50-54 насныхны ирц 43.32%

55-59 насныхны ирц 49.97%

60-64 насныхны ирц 58.78%

65-69 насныхны ирц 65.14%

70-аас дээш насныхны ирц хамгийн их буюу 65.61%-тай байна.

Орон нутгийн сонгуулийн ирц: Хэнтий аймаг 41.48% буюу хамгийн их, Сэлэнгэ аймаг 27.33% буюу хамгийн бага ирцтэй байна.

Нийслэлийн дүүргүүдийн хувьд Багахангай 50.18% буюу хамгийн их, Налайх дүүрэгт 35.90% буюу хамгийн бага ирцтэй байна.