Б.Батчимэг
Сэтгүүлч
Нийгэм
2021.11.25 20:36
1680
ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САН ТӨВ АЙМАГТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

Зээлийн батлан даалтын сан Төв аймагтай хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. 

Хамтран ажиллах гэрээний зорилго нь зээлийн батлан даалтаар дамжуулан Төв аймаг-т үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийн зээл авах боломжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Зээлийн батлан даалтын сан нь Төв аймгийн нийгэм, эдийн засаг, үйлдвэрлэл, бүс нутгийн хөгжлийн бодлогоо хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж ажиллах юм.