Б.Батчимэг
Сэтгүүлч
Нийгэм
2021.12.03 09:44
10792
Энэ сарын хүүхдийн мөнгө, тэтгэвэр тэтгэмжийг 13-наас олгоно

Энэ арванхоёрдугаар сард олгох нийгмийн халамжийн тэтгэвэр болон тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн мөнгийг олгох хуваарийг ХХҮЕГ-аас танилцууллаа.

Арванхоёрдугаар сарын 13-наас хүүхдийн мөнгө, насны хишиг, эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж, хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ болон тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийг олгоно.