Б.Мөнхцацрал
Сэтгүүлч
Нийгэм
2022.01.10 15:35
10853
ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ, "НАСНЫ ХИШИГ"-ИЙГ ХЭЗЭЭ ОЛГОХ ВЭ?

2022 оны нэгдүгээр сарын нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт тусламжийн олголт энэ сарын 13-наас эхэлнэ. 

- Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 1-р сарын 13,25 

- Онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмж 1-р сарын 13

- Насны хишиг 1-р сарын 13, 25

- Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж 1-р сарын 13,25

- Өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмж 1-р сарын 20

- Хүүхдийн мөнгөн хуримтлал 1-р сарын 20

- Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох хөнгөлөлт, тусламж 1-р сарын 13,25

- Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ 1-р сарын 13-ны өдрүүдэд тус тус олгоно.