Д.Тунгалаг
Сэтгүүлч
Нийгэм
2023.03.17 09:57
4697
2023 оны ЭЕШ-ын босго оноотой танилцаарай

Боловсрол, Шинжлэх Ухааны сайдын 2023 оны гуравдугаар сарын 14-ний өдрийн А/97 тоот тушаалаар Дээд боловсролын байгууллагад оюутан элсүүлэх босго оноог шинэчилжээ. 

Хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй дээд боловсролын байгууллагын оюутан элсүүлэх босго оноог 410 байна гэж тогтоожээ.

Боловсрол, Шинжлэх Ухааны сайдын А/97 тоот тушаал: