Б.Мөнхцацрал
Шуурхай албаны сэтгүүлч
Эдийн засаг
2023.06.08 14:25
3557
Цалин нэмэхэд 996 тэрбум төгрөг, тэтгэвэрт 396 тэрбум төгрөг зарцуулна

 

Таван чиглэл тодотгол хийсний үр дүнд 1 сая гаруй хүн хамрагдана. 

Төрийн албан хаагчдын цалин нэмэхэд 996 тэрбум төгрөг, 

Ахмад настны тэтгэвэр нэмэгдүүлэхэд 396 тэрбум төгрөг,

Хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт хүүхдийн мөнгө олгоход / өнгөрсөн 6 сарын хугацааны мөнгийг нөхнө/ 167 тэрбум төгрөг, 

Зорилтод халамжийн тэтгэмжид 89.3 тэрбум төгрөг тус тус зарцуулна.