Б.Мөнхцацрал
Сэтгүүлч
Нийгэм
2023.08.08 11:12
5140
АНУ-ын тамхидалтын түвшин 11% болж, түүхэндээ хамгийн багад хүрчээ

АНУ-ын “Хүнс ба Эмийн Зохицуулалтын Агентлаг, Өвчин судлалын нийгэмлэг, Их Британийн Засгийн газар” зэргүүд нь цахилгаан тамхи нь янжуур тамхинаас хамгийн багадаа 95% хоруу чанар багатай байна гэж баталжээ.

Энэ нь цахилгаан тамхины хоруу чанар нь янжуур тамхинаас 20 дахин бага гэсэн үг юм.

Америкийн Нэгдсэн Улсын Өвчин судлалын нийгэмлэгээс эрхлэн гаргасан “Үндэсний эрүүл мэндийн судалгаа болон Үндэсний хэмжээн дахь залуу үеийн тамхидалтын судалгаа”-ны үр дүнд тамхидалтын түвшин сүүлийн 11 жилийн хугацаанд 13 сая хэрэглэгчээр буурсан үзүүлэлт гарчээ.

Сүүлийн жилүүдэд АНУ-д янжуур тамхины хэрэглээ буурч байгаатай холбоотойгоор янжуур тамхинаас үүдэлтэй өвчлөл болон үхлийн тоо эрс буурч байгаа үзүүлэлттэй байна. CNN агентлаг: “Насанд хүрэгчдийн тамхи татах энэхүү бууралт нь нийгмийн эрүүл мэндэд эерэг нөлөө үзүүлэх ёстой” гэж цохон тэмдэглэжээ.

Янжуур тамхи татах нь АНУ-д урьдчилан сэргийлэх боломжтой нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан хэвээр байна. CDC-ийн тогтоосноор АНУ-ын иргэд тамхинаас болж цаг бусаар нас барсан нь АНУ-ын бүх дайнд нас барж байсан иргэдээс даруй 10 дахин их байна гэжээ.

Судалгаанд мөн цахилгаан тамхины хэрэглээг өссөн байгааг харуулсан ба уламжлалт янжуур тамхины хэрэглээ нь орчин үеийн цахилгаан тамхины хэрэглээгээр бүрэн солигдох нь цаг хугацааны асуудал гэж тэмдэглэсэн байна. 

Уг судалгаанд дурдсанаар АНУ-д цахилгаан тамхи хэрэглэгчид нийт тамхи хэрэглэгчдийн 40%-д хүрч өссөн үзүүлэлт гарчээ. 

Энэ нь уламжлалт янжуур тамхины хэрэглээ буурахад хамгийн том нөлөө гэж эрдэмтэд дүгнэж байгаа юм байна.