Г.Цэнд-Аюуш
Эрэн сурвалжлах шуурхай мэдээллийн сэтгүүлч
Орон нутаг
2024.07.05 16:29
3023
Шалгалт дуусмагц хариултын цаасыг машинд уншуулж анхны оноог шууд танилцуулна
Шалгалт дуусмагц, тусгайлан бэлтгэсэн шууд засалтын байранд тухайн шалгалтын хариултын хуудсыг шалгагч машинаар уншуулж, анхны оноог шууд мэдээлнэ.
 
Хэмжээст оноог 24 цагийн дараа list.eec.mn болон eyesh.eec.mn цахим хуудасны “Шалгуулагчийн булан” хэсэгт байршуулна.
- Элсэлтийн шалгалтын дүн оноо бүхий батламж хуудсыг www.eec.mn болон E-mongolia.mn цахим үйлчилгээний нэгдсэн порталд байршуулах ба дүн онооны жагсаалт зарласнаас хойш шалгуулагч өөрөө хэвлэж авна.
- Элсэлтийн шалгалт болон МХБШ-ын батламж хуудас нь шалгалт өгснөөс хойш 2.8 жил /33 сар/-ийн хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.